Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

TEMAK

Giriş

TEM​AK

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, devletin genel güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve yıkıcı faaliyetlerle mücadeleyi yürütmek üzere 1986 yılında İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı olarak kurulmuştur. Başkanlık, terör suçlarının önlenmesi, bu suçları işleyenlerin yetkili yargı makamları önüne çıkarılması, kişi hak ve özgürlükleri, kamu düzeni ve güvenliği ile toplum barışının korunması doğrultusunda görev yapmaktadır.

Terörle mücadelede eğitimli ve uzman personele olan ihtiyacı farkında olarak, kuruluşundan itibaren edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ışığında personeline yönelik sürekli hizmetiçi eğitimler düzenlemektedir. Uzmanlık gerektiren birçok alanda gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerini bünyesinde kurduğu Terörle Mücadele Akademisi (TEMAK) aracılığıyla yürütmeye devam etmektedir. Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı merkez ve taşra birimleri, kanunlarda terör suçu olarak belirlenen fiillerin önlenmesi, kişi hak ve özgürlükleri, kamu düzeni ve güvenliği ile toplum barışının korunması doğrultusunda önemli bir görev yürütmektedir. Bu görevini de hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Yürütülen hizmetin mahiyeti; hukukun üstünlüğünü benimsemiş, alanında uzman, bilgili, hızlı düşünen, çabuk ve doğru karar verebilen personel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Bu kapsamda; terörle mücadele birimlerinde görevli personelin alandaki bilgi ve becerileri ile hizmetteki verimliliğini artırmak amacıyla hizmetiçi eğitim programları geliştirilmekte ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanarak uygulanmaktadır. Yürütülen eğitim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve amaca uygun, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için 51 farklı eğitim programı uygulanmaktadır.Bu kapsamda; 2018 yılında terörle mücadele birimlerinde görevli personele yönelik olarak 51 eğitim modülü üzerinden 439 dönem halinde hizmetiçi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş ve düzenlenen eğitimlere toplam 12.164 personel katılım sağlamıştır. Bununla beraber bugüne kadar çeşitli ülkelerle karşılıklı işbirliği çerçevesinde eğitimler düzenlemiş olan Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, bu sayede terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin kurulmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir

Terör, insanların güvenliğine olduğu kadar, dünya barış ve istikrarına karşı da bir tehdittir. Bu nedenle, terörle mücadele alanında edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyi dost ülke güvenlik teşkilatları personeli ile de paylaşmaktan onur duymaktadır. Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, uluslararası eğitim faaliyetleri kapsamında 2004 yılından itibaren 255 dönem halinde; Birleşmiş Milletler, Aseanapol ve 40 ülke güvenlik teşkilatından 4.656 yabancı personel uluslararası eğitim faaliyetine katılmıştır.