Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

BÖF

Giriş
BİLGİLENDİRME VE ÖNLEME 
FAALİYETLERİ (BÖF)


             Suçla mücadelenin temel amacı toplumda huzurlu bir ortam sağlamaktır. Terör suçları ile mücadelenin diğer suç türleri ile mücadeleden farkı ise bu huzur ortamını sağlamada farklı gruplar arasında birlikte yaşama refleksini geliştirmeyi temel prensip edinmiş olmasıdır.

Dünyadaki bütün uluslararası normlar terörü bir sorun olarak görmekte ve terörle mücadeleyi meşru kabul etmektedir. Ancak genel olarak kabul görmüş bir terör tanımı yapılmış değildir. Terör tanımları yapılırken ülkelerin politik çıkarları ve mevcut terör algıları göz önünde bulundurularak farklı devletlerde farklı tanımlar görülmektedir. Ancak tüm terör tanımlarına bakıldığında ideoloji, örgüt ve şiddet unsurunun bulunduğu görülmektedir. Terörle mücadele de bu üç unsuru taşıyan gruplar ve olayları ele almaktadır.

Terör örgütlerinin yaşamsal kaynaklarının başında örgütsel ideoloji ile beyni yıkanmış insan kaynağı gelmektedir. Silah ve finans kaynakları ne kadar geniş olsa da yeterli militanı olmayan örgütlerin eylemde bulunabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle terör olgusunu ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalarda örgütlerin eleman temininin engellenmesi büyük önem arz etmektedir. Terör örgütleri zaafları, bilgi eksiklikleri, idealleri, aidiyet/değer görme istekleri ve dinamik bedenleri sebepleriyle gençleri hedef almakta ve onları saflarına çekmek için arkadaş ilişkisi, hemşericilik, aile/akraba ilişkileri, sosyal ve kültürel faaliyetler, dini değerler ve etnik köken gibi sosyal alanlar aracılığıyla temas kurmaktadırlar. Örgütler geliştirilen diyalogdan sonra bireyleri sahnesi, oyuncuları ve dekoru önceden hazırlanmış bir grup dinamiğinin içerisine çekmektedir. Örgütler bunu yaparken de bireylerin gideremediği fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da istismar ederek birer propaganda unsuru olarak kullanmaktadır.

Vatandaşlarımızın toplumsal dayanışma konusunda bilgilendirilmesi, terör örgütlerinin propagandalarına maruz kalındıklarında sağduyulu olarak karar verebilmelerinin sağlanması ve terörle mücadelede diğer kamu kurum çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini almak amacı ile başta eğitim kurumları olmak üzere toplumun her kesimine yönelik olarak gerçekleştirilen bilgilendirmeler ile vatandaşlarımızın terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı bilinçli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bireylerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarından hareketle planlanan ve içerisinde Gezi Faaliyetleri, Sportif Etkinlikler ve Kültürel Faaliyetleri barındıran çalışmalardır. Sosyal Faaliyetlerde amaç gençlerin sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek ve gençlere yeni ilgi alanları sunmaktır.

Bireylerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarından hareketle planlanan ve içerisinde Gezi Faaliyetleri, Sportif Etkinlikler ve Kültürel Faaliyetleri barındıran çalışmalardır. Sosyal Faaliyetlerde amaç gençlerin sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek ve gençlere yeni ilgi alanları sunmaktır. Toplumda en önemli ve etkili sosyal kurum olan ailenin birey üzerindeki etkisi ve öneminin terörle mücadele alanında değerlendirilmesi, özellikle terör örgütlerinin hedefinde olan gençlerin aileleri ile görüşmeler yürütülmekte ve aileler çocuklarının korunması konusunda duyarlılıkların artırılması amacıyla görüşmeler yapılarak bilgilendirilmektedir. Ailelere çocuklarını terör örgütlerinden nasıl koruyabilecekleri ve terör örgütüne katılan çocuklarını nasıl kurtarabilecekleri hakkında bilgi verilmektedir.​

​​​